Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret. Prop. 2014/15:22
Försvarsdepartementet

Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret. Prop. 2014/15:22

8000

80 kr (exkl. moms)

Regeringens bedömning är att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom totalförsvaret i grunden bör bestå oförändrat. Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT.I propositionen föreslås också att Försvarsmakten, liksom tidigare, inte ska omfattas av kravet på anmälan av olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket vid internationella militära insatser.