Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser. Prop. 2015/16:161
Miljö- och energidepartementet

Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser. Prop. 2015/16:161

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag om nya bestämmelser i miljöbalken om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser.Förslagen syftar till att genomföra Nagoyaprotokollet om tillträde till ochrimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser.Förslagen innebär i huvudsak att den EU-förordning som antagits för genomförandet kompletteras med en straffbestämmelse.Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Nagoyaprotokollet.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016.