Myter om maten
Norstedts Juridik

Myter om maten

8500

85 kr (exkl. moms)

Gärver vi vår grav med kniv och gaffel? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta av socker? Tål våra gamla gener den nya maten? Frågor som de här diskuteras intensivt i medierna. Här är det forskare som presenterar och tolkar vetenskapliga rön. De är överens om mycket - men långtifrån allt.

FORMAS= Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.Redaktör Birgitta Johansson