.
Myndighetsutövning i skolan
  • Skola och utbildning
  • Utbildning

Myndighetsutövning i skolan

Fredrik Engström, Peter Hellman
Planerad utgivning under maj 2024.
56400

564 kr (exkl. moms)

Myndighetsutövning i skolan

Myndighetsutövning i skolan

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Myndighetsutövning i skolan ger läsaren en tydlig genomgång av vilka förvaltningsrättsliga principer och regler som gäller i skolvärlden. Denna andra upplaga är uppdaterad utifrån de delvis nya förutsättningar som råder i skolan sedan såväl en ny förvaltningslag som en ny kommunallag trätt i kraft.

I boken berörs bland annat skolhuvudmäns, rektorers och skolpersonals beslutskompetens, regelverken gällande ärendehandläggning och överklaganden samt frågor om tillsynsplikt, ordningsregler och olika former av ingripanden mot elever. Dessutom ges en riklig genomgång av praxis på dessa områden. I boken finns också särskilda kapitel om betyg och betygsättning, stöd och hjälp till elever och föreningsverksamhet i skolan.

Boken är ett värdefullt tillskott i det vardagliga arbetet för skolledare och lärare, och är tänkt att fungera såväl som ett uppslagsverk för den som är intresserad av skoljuridik som inom exempelvis lärar- och rektorsutbildningen.