.
Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regionalnivå. SOU 2018:10. Volym 1.
Volym 2: Myndighetsgemensam indelning - författningsändringar till följd av en ny landstingsbeteckning.

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regionalnivå. SOU 2018:10. Volym 1. Volym 2: Myndighetsgemensam indelning - författningsändringar till följd av en ny landstingsbeteckning.

Slutbetänkande från Indelningskommittén

58000

580 kr (exkl. moms)

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regionalnivå. SOU 2018:10. Volym 1.
Volym 2: Myndighetsgemensam indelning - författningsändringar till följd av en ny landstingsbeteckning.

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regionalnivå. SOU 2018:10. Volym 1. Volym 2: Myndighetsgemensam indelning - författningsändringar till följd av en ny landstingsbeteckning.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1050
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824758-7
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt

Om publikationen

I dag har i princip alla statliga myndigheter olika regionala indelningar. Utredningen vill understryka att detta endast är ett av flera hinder för en effektiv samverkan mellan myndigheter och mellan stat och kommun. Bedömningen är dock att en myndighetsgemensam indelning är en viktig del på vägen och en nödvändig förutsättning för en samlad stat regionalt.

Utredningen har gjort bedömningen att följande myndigheter har en sådan betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk indelning:
 • Arbetsförmedlingen
 • Försvarsmakten
 • Kriminalvården
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
 • Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
 • Trafikverket
 • Säkerhetspolisen
 • Åklagarmyndigheten.

En grundläggande utgångspunkt i arbetet har varit att inte bryta några läns- och landstingsgränser. Vidare har utredningen sökt lösningar som innebär minst omställning för såväl de berörda statliga myndigheterna som för kommunsektorn.

Särskilda utredare: Barbro Holmberg och Kent Johansson

Se längre ned för propositionen som följt på utredningens förslag!
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!