.
Myndighetsdatalag. SOU 2015:39

Myndighetsdatalag. SOU 2015:39

Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen

44700

447 kr (exkl. moms)

Myndighetsdatalag. SOU 2015:39

Myndighetsdatalag. SOU 2015:39

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 757
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 978-913824277-3
  • Ämnen: Offentlig rätt

Om publikationen

Här redovisas det övergripande uppdraget att se över den så kallade registerlagstiftningen, ett rättsområde som omfattar ett stort antal sektors- eller myndighetsspecifika lagar och förordningar som kompletterar personuppgiftslagen (1998:204) och innehåller bestämmelser om statliga och kommunala myndigheters behandling av personuppgifter. Denna översyn ska ske genom att utreda förutsättningarna för att skapa en generell, enhetlig och - helt eller i vart fall delvis - samlad reglering för myndigheternas behandling av personuppgifter (dir. 2014:31). Den brottsbekämpande verksamheten ingår dock inte i uppdraget.
En ny föreslås - myndighetsdatalagen - som företer likheter med förekommande registerförfattningar men som innehåller bestämmelser som kan gälla generellt för alla statliga och kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling frånsett den brottsbekämpande sektorn.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!