Myndigheternas föreskrifter
Statsrådsberedningen

Myndigheternas föreskrifter

Handbok i författningsskrivning

23700

237 kr (exkl. moms)

Denna bok ger råd om bland annat hur myndigheternas författningar bör utformas, hur myndigheterna kan undvika att ge ut nya föreskrifter och hur de kan arbeta för att begränsa sitt regelbestånd.

Boken riktar sig till dem utanför Regeringskansliet som sysslar med författningsskrivning - i första hand myndigheterna under regeringen, men den är även av intresse för andra myndigheter och andra som vill ha inblick i samhällets regelgivning.

Tryckt upplaga: