.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Transport och kommunikation
  • Ordning och säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024

Produkt-id: 6900392198310
ID: 00B670D11F7E16A9C12570980048EC65

880 kr (exkl. moms)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024

Om publikationen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd anpassas fortlöpande till ändringar i nationella och internationella regelverk. Genom att prenumerera på författningssamlingen MSBFS har du tillgång till MSB:s gällande författningar.

Obs! Det fullständiga regelverket om transporter av farligt gods ingår inte i abonnemanget på författningssamlingen. De regelverken (ADR-S och RID-S) publiceras i bokform och uppdateras normalt vartannat år. För länkar till de aktuella utgåvorna, se längre ned.

Related : 'P000047313', 'P000047314'
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/pubtype_myndighetsforfattning.png", "type"=>"print", "product_id"=>"00B670D11F7E16A9C12570980048EC65", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"00B670D11F7E16A9C12570980048EC65", "verkid"=>"P000006525", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Straffrätt"], "subjects"=>["Transport och kommunikation", "Ordning och säkerhet"], "datechanged"=>"2023-10-31", "prodtype"=>"OP MIG", "pod"=>"false", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"OP", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "show_stock"=>"No", "publicerat_datum"=>"2024-01-02", "publicerat_timestamp"=>1704153600, "related_products"=>["P000047313", "P000047314"]}