.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Transport och kommunikation
  • Ordning och säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024

88000

880 kr (exkl. moms)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inkl allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2024

Om publikationen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd anpassas fortlöpande till ändringar i nationella och internationella regelverk. Genom att prenumerera på författningssamlingen MSBFS har du tillgång till MSB:s gällande författningar.

Obs! Det fullständiga regelverket om transporter av farligt gods ingår inte i abonnemanget på författningssamlingen. De regelverken (ADR-S och RID-S) publiceras i bokform och uppdateras normalt vartannat år. För länkar till de aktuella utgåvorna, se längre ned.