Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inklusive allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inklusive allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2020

71700

717 kr (exkl. moms)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd anpassas fortlöpande till ändringar i nationella och internationella regelverk. Genom att prenumerera på den kompletta författningssamlingen av MSBFS har du alltid tillgång till MSB:s gällande författningar.

Obs! Det fullständiga regelverket om transporter av farligt gods ingår inte i abonnemanget på författningssamlingen. Detta regelverk publiceras i bokform och uppdateras normalt vartannat år. För länkar till de aktuella utgåvorna, se längre ned.

Vill du abonnera även på dessa regler genom att teckna stående order; v.v. kontakta vår kundservice på 08-598 191 90 eller via kundservice@nj.se
Tryckt upplaga: