Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inklusive allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2018
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, författningssamling inklusive allmänna råd - MSBFS. Prenumeration 2018

69600

696 kr

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd anpassas fortlöpande till ändringar i nationella och internationella regelverk. Genom att prenumerera på den kompletta författningssamlingen av MSBFS har du alltid tillgång till MSB:s gällande författningar. Obs! Det fullständiga regelverket om transporter av farligt gods ingår inte i abonnemanget på författningssamlingen. Detta regelverk publiceras i bokform och uppdateras normalt vartannat år. För länkar till de aktuella utgåvorna, se under Relaterade produkter, till höger. Du kan abonnera även på dessa regler genom att teckna stående order på:ADR-S och RID-S
Produktdetaljer: