Myndigheten för handikappolitisk samordning, instruktion
  • Socialrätt
  • Sociala frågor

Myndigheten för handikappolitisk samordning, instruktion

0

0 kr (exkl. moms)

Myndigheten för handikappolitisk samordning, instruktion

Om publikationen

Upphäver och ersätter SFS 2005:1073. I kraft 1 januari 2008.