Myndigheten för handikappolitisk samordning, instruktion
Socialdepartementet

Myndigheten för handikappolitisk samordning, instruktion

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Upphäver och ersätter SFS 2005:1073. I kraft 1 januari 2008.

Digital utgåva: