Musik och film på Internet. Hot eller möjlighet?
 • Ds 2007:29
 • fildelning
 • film
 • filmnedladdingar
 • musik
 • musiknedladdningar
 • webben

Musik och film på Internet. Hot eller möjlighet?

27500

275 kr (exkl. moms)

Musik och film på Internet. Hot eller möjlighet?

Musik och film på Internet. Hot eller möjlighet?

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 380
 • Utgiven: 2007
 • Serie: Ds 2007:029
 • ISBN/Best.nr: 978-913822790-9
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Kultur

Om boken

Överväger åtgärder för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga, lagliga alternativ för tillgång till framför allt musik och film på Internet. Andra ändringsförslag rör ...

... de omfattande intrång som olovlig fildelning gör i upphovsrättigheter. De är enligt utredarens bedömning ett betydande hinder för investeringsviljan i, och utvecklingen av, de lagliga alternativen. Därför föreslås att Internetleverantören ska kunna vitesföreläggas att vidta åtgärder, t.ex. säga upp avtalet med abonnenten, för att hindra fortsatta intrång med hjälp av den tjänst Internetleverantören tillhandahåller.