Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder. Prop. 2017/18:61
Finansdepartementet

Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder. Prop. 2017/18:61

14400

144 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (förkortas konventionen) tillsammans med regeringens ställningstaganden avseende vilka val och förbehåll som Sverige ska göra till denna. Godkännandet syftar till att Sverige ska kunna ratificera konventionen.Konventionen har tagits fram som en del av OECD/G20:s åtgärdspaket inom projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet.