Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: