Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: