Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Ändrad tid för redovisning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: