Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: