Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Mottagandeutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: