Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige. Ds 2016:43
Socialdepartementet

Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige. Ds 2016:43

17000

170 kr (exkl. moms)

Förslag till en ny lag om vissa befogenheter och ersättning till kommuner vid evakuering till Sverige.

Syftet med lagen är att underlätta för mottagande kommuner att vid en framtida nationell massevakuering bistå evakuerade med stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen när de anländer till Sverige. Med stöd av lagen får en kommun oberoende av vad som gäller om biståndsprövning enligt socialtjänstlagen, lämna nödvändigt bistånd till en evakuerad när den evakuerade anländer till Sverige.

Kommunernas ansvar att i akuta situationer tillhandahålla stöd och hjälp till dem som vistas i kommunen och vid behov pröva behovet av bistånd kvarstår. Enligt lagförslaget har en kommun också rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader som är direkt hänförliga till stöd och hjälp som de evakuerade fått när de anlände till Sverige. I Ds:n lämnas även förslag till en förordning till lagen med närmare föreskrifter om ersättningen.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 91
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Ds 2016:043
  • ISBN/Best.nr: 978-913824543-9
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Sociala frågor