.
Motståndskraft. Ds 2017:66
 • Offentlig rätt

Motståndskraft. Ds 2017:66

Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025

9500

95 kr (exkl. moms)

Motståndskraft. Ds 2017:66

Motståndskraft. Ds 2017:66

 • Utgivare: Försvarsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 243
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824737-2
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag rörande inriktningen av totalförsvaret och utformningen av den civila verksamheten i totalförsvaret. Totalförsvaret ska i grunden vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla, besätta eller på annat sätt utnyttja Sverige. Försvarsberedningens förslag innebär att totalförsvaret ges en förbättrad förmåga och uthållighet att hantera ett väpnat angrepp och krig på svenskt territorium samt situationer med gråzonsproblematik.

Förslagen bedöms också stärka den fredstida krisberedskapen. Tydligare ansvars- och ledningsförhållanden, förstärkningsresurser för räddningstjänsten och polisen, en förbättrad förmåga inom sjukvården att hantera större skadeutfall, förbättrad informations- och cybersäkerhet samt en ökad beredskap inom livsmedels- och energiförsörjningen är exempel på förbättringar som även kommer att stärka förmågan att hantera fredstida kriser.

I princip står tre metoder till buds för finansiering av beredskapsåtgärder:

 • anslagsfinansiering
 • avgiftsfinansiering eller
 • finansiering inom befintliga medel, dvs egenfinansiering


Försvarsberedningen anser att totalförsvaret är att betrakta som en kollektiv nyttighet och därmed bör finansiering av de särskilda beredskapskostnaderna till stor del ske via statens budget.