Morot utan piska. ESO-rapport 2020:3
  • Offentlig förvaltning
  • Ekonomi & Näringsliv

Morot utan piska. ESO-rapport 2020:3

En ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet

18400

184 kr (exkl. moms)

Morot utan piska. ESO-rapport 2020:3

Morot utan piska. ESO-rapport 2020:3

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 150
  • Utgiven: 2020
  • Serie: ESO Rapporter
  • ISBN: 978-913825067-9
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Ekonomi & Näringsliv

Om publikationen

Kommunerna har redan starka drivkrafter att använda skatteintäkterna på bästa sätt men en möjlighet till ytterligare effektiviseringar är kommunal benchmarking. Genom att jämföra sig med andra kan kommunerna få vägledning i hur de skulle kunna arbeta för att öka välfärden för invånarna. I rapporten undersöker Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid möjligheterna att driva på kommunernas effektivitetsarbete genom ett nytt statsbidrag vars storlek bygger påhur en kommun presterar i förskola, grundskola och äldreomsorg i jämförelse med andra kommuner med likartade förutsättningar.

Författarna ger förslag på hur en sådan statlig ”effektivitetspremie” kan konstrueras och införas stegvis. –Det är viktigt att premien är transparent, bygger på rättvisande beräkningar, gynnar rätt sorts åtgärder och inte skapar oavsiktliga effekter. Därför tycker vi att premien ska beräknas och redovisas som en skuggpremie några år innan den implementeras, menar Tore Melin.

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.