More on the Concept of Enviromental Debt
Miljö- och naturresursdepartementet

More on the Concept of Enviromental Debt

Rapport 1994:04 från Miljövårdsberedningen.

6240

62 kr (exkl. moms)

Följer upp och kommenterar en rapport som publicerades 1992 av samme författare i SOU-serien, där begreppet "miljöskuld" introducerades.
Tryckt upplaga: