Mönster i förmögenhetsrätten
Norstedts Juridik

Mönster i förmögenhetsrätten

41400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

414 kr (exkl. moms)

Författare:
Torsten Sandström
I denna lärobok presenteras förmögenhetsrätten ”på tvären”. Detta betyder att lagbestämmelser och allmänna principer förs samman med bäring på många olika typer av kontrakt. Rättsverkan av en enskild avtalsförpliktelse rörande saker, pengar eller tjänster analyseras efter dess objekt, subjekt samt verkan i tiden och rummet. Fram träder ett mönster av regler som löper genom åtskilliga av förmögenhetsrättens olika kontraktstyper.Tvärgången syns även på andra vis. I ett antal kapitel analyseras normer om begreppsparen aktivitet-passivitet, god-ond tro och våda-vållande. Vidare ges en enkel presentation av sakrätten samt en fyllig redogörelse för systemet av påföljder, som i stora delar är gemensamt för olika typer av kontrakt. Slutligen bör noteras att boken innehåller ett flödesschema, genom vilket läsaren enkelt kan överblicka förmögenhetsrättens system och snabbt koppla ett visst problem till något av bokens olika kapitel.Mönster i förmögenhetsrätten vänder sig i första hand till juriststudenter, men även den tränade juristen kan få inspiration och stöd när det gäller konkret problemlösning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 276
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913920719-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Torsten Sandström
I detta verk presenteras förmögenhetsrätten ”på tvären”. Detta betyder att lagbestämmelser och allmänna principer förs samman med bäring på många olika typer av kontrakt. Rättsverkan av en enskild avtalsförpliktelse rörande saker, pengar eller tjänster analyseras efter dess objekt, subjekt samt verkan i tiden och rummet. Fram träder ett mönster av regler som löper genom åtskilliga av förmögenhetsrättens olika kontraktstyper.Tvärgången syns även på andra vis. I ett antal kapitel analyseras normer om begreppsparen aktivitet-passivitet, god-ond tro och våda-vållande. Vidare ges en enkel presentation av sakrätten samt en fyllig redogörelse för systemet av påföljder, som i stora delar är gemensamt för olika typer av kontrakt. Slutligen bör noteras att boken innehåller ett flödesschema, genom vilket läsaren enkelt kan överblicka förmögenhetsrättens system och snabbt koppla ett visst problem till något av bokens olika kapitel.Mönster i förmögenhetsrätten vänder sig i första hand till juriststudenter, men även den tränade juristen kan få inspiration och stöd när det gäller konkret problemlösning.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2018-02-28
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913920719-1