.
Mönster i förmögenhetsrätten
  • Förmögenhetsrätt

Mönster i förmögenhetsrätten

Torsten Sandström

En lärobok

Produkt-id: 4335704506412
ID: S-A38FFFDA22E8EAE185258123004F36
Mönster i förmögenhetsrätten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I detta verk presenteras förmögenhetsrätten ”på tvären”. Detta betyder att lagbestämmelser och allmänna principer förs samman med bäring på många olika typer av kontrakt. Rättsverkan av en enskild avtalsförpliktelse rörande saker, pengar eller tjänster analyseras efter dess objekt, subjekt samt verkan i tiden och rummet. Fram träder ett mönster av regler som löper genom åtskilliga av förmögenhetsrättens olika kontraktstyper.
Tvärgången syns även på andra vis. I ett antal kapitel analyseras normer om begreppsparen aktivitet-passivitet, god-ond tro och våda-vållande. Vidare ges en enkel presentation av sakrätten samt en fyllig redogörelse för systemet av påföljder, som i stora delar är gemensamt för olika typer av kontrakt. Slutligen bör noteras att boken innehåller ett flödesschema, genom vilket läsaren enkelt kan överblicka förmögenhetsrättens system och snabbt koppla ett visst problem till något av bokens olika kapitel.
Mönster i förmögenhetsrätten vänder sig i första hand till juriststudenter, men även den tränade juristen kan få inspiration och stöd när det gäller konkret problemlösning.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139207191.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-A38FFFDA22E8EAE185258123004F36", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-A38FFFDA22E8EAE185258123004F3620", "verkid"=>"A38FFFDA22E8EAE185258123004F35BC1", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt"], "subtitle"=>"En lärobok", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1765", "id"=>"E5A9BE085CB4D949C12575DD002B0C0C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Torsten", "lastname"=>"Sandström"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2018.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139207191", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-03-05", "publicerat_timestamp"=>1520208000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}