Moms för bank och finans
Norstedts Juridik

Moms för bank och finans

55200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

552 kr (exkl. moms)

Författare:
Ulf Nilsson
"Moms för bank och finans" är en praktiskt inriktad handbok för ekonomichefer, skattejurister, bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med momsfrågor inom den finansiella sektorn. I boken behandlas de vanligaste momsfrågeställningarna inom olika slags finansiella verksamheter såsom inlåning, kreditgivning, betalningar, factoring, värdepappershandel, corporate finance, värdepappersfonder och riskkapitalfonder. Boken innehåller även en överskådlig genomgång av de viktigaste momsreglerna för finansbranschen, bland annat om momsfrihet, avdragsrätt och internationella tjänster. "Moms för bank och finans" är en modern juridisk handbok på området och den enda i sitt slag. Det har hittills saknats en samlad juridisk vägledning inom området. Boken kan även användas som lärobok för den som vill fördjupa sig i viss fråga eller inom ämnet i stort.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 227
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913901670-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ulf Nilsson
"Moms för bank och finans" är en praktiskt inriktad handbok för ekonomichefer, skattejurister, bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med momsfrågor inom den finansiella sektorn. I boken behandlas de vanligaste momsfrågeställningarna inom olika slags finansiella verksamheter såsom inlåning, kreditgivning, betalningar, factoring, värdepappershandel, corporate finance, värdepappersfonder och riskkapitalfonder. Boken innehåller även en överskådlig genomgång av de viktigaste momsreglerna för finansbranschen, bland annat om momsfrihet, avdragsrätt och internationella tjänster. "Moms för bank och finans" är en modern juridisk handbok på området och den enda i sitt slag. Det har hittills saknats en samlad juridisk vägledning inom området. Boken kan även användas som lärobok för den som vill fördjupa sig i viss fråga eller inom ämnet i stort.
Målgrupp
Juridiska, Finansiella
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2014-07-11
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901670-0