.
Molntjänster
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Molntjänster

Tobias Edvardsson, David Frydlinger

Juridik, affär och säkerhet

Produkt-id: 4335665807404
ID: 2282ECA4F8AA8C0B85257F4500486728

987 kr (exkl. moms)

Molntjänster

Molntjänster

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vilka juridiska hinder eller begränsningar finns för företag som vill köpa eller börja leverera molntjänster (cloud computing)? Om en tvist uppstår mellan en svensk molntjänstköpare och en utländsk leverantör: vilket lands lag ska tillämpas och vilka domstolar får avgöra tvisten? Går det att köpa molntjänster och fortfarande agera i förenlighet med Sveriges och EU:s personuppgiftslagstiftning? Vem äger data som lagras i molnet? Hur bör molntjänstavtal skrivas som skapar förutsättningar för att uppnå kommersiella och andra mål med köp eller försäljning av molntjänster? I ”Molntjänster. Juridik, affär och säkerhet” besvarar och diskuterar Tobias Edvardsson och David Frydlinger dessa och en rad andra frågor. I ett särskilt avsnitt behandlas även Big Data. Boken är tänkt att användas praktiskt av alla som får till uppgift att hantera juridiska frågor rörande molntjänster. I boken redovisas en metod som gör det möjligt att på basis av såväl teknisk som kommersiell förståelse av molntjänster hantera flertalet av de juridiska utmaningar som molntjänster aktualiserar för företag och andra organisationer.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139017134.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500486728", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500486728", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F45004866C41", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Immaterialrätt"], "subtitle"=>"Juridik, affär och säkerhet", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0670", "id"=>"42033512539C4563C1257A79002FCC4E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Tobias", "lastname"=>"Edvardsson"}, {"contact_id"=>"1888", "id"=>"F87E22EA3CFFDEC5C1257956006F06A4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"David", "lastname"=>"Frydlinger"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"9", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"692", "size"=>"216", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2013", "publicerat_datum"=>"2013-10-15", "publicerat_timestamp"=>1381795200}