Möjligt, tillåtet och tillgängligt. SOU 2018:44. Förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
Finansdepartementet

Möjligt, tillåtet och tillgängligt. SOU 2018:44. Förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Betänkande från Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (Fi 2017:05)

55000

550 kr (exkl. moms)

Enklare och flexiblare regler i LOU och LUF - och minskat antal överprövningsmål!

Det huvudsakliga uppdraget kan sammanfattande beskrivas med att utredningen lämnar förslag till lagstiftning i två delar.
  • I den första delen presenteras förslag om hur reglerna i LOU och LUF om upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som anges i lagarnas bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) kan göras enklare och flexiblare.
  • I den andra delen av uppdraget övervägs vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämnas förslag till regler om ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader.

Särskild utredare: Anna Ulfsdotter Forssell
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 593
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:044
  • ISBN/Best.nr: 978-913824814-0
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen