Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas
Justitiedepartementet

Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå åtgärder som kan underlätta kameraövervakning som sker i brottsbekämpande syfte.

Syftet är att säkerställa att myndigheternas möjlighet att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller att utreda brott och att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten, ska vara flexibel och verksamhetsanpassad.

Utredaren ska även analysera förutsättningarna för kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 12
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2017:124
  • ISBN/Best.nr: 68717-124
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen, Trafik & Transporter