Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. DAISY-skiva
 • daisy
 • funktionshindrade
 • ljud/talskiva
 • LSS
 • personlig assistans
 • SOU 2008:77

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. DAISY-skiva

Slutbetänkande av LSS-kommittén

26000

260 kr (exkl. moms)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. DAISY-skiva

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. DAISY-skiva

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2008
 • Serie: SOU 2008:077
 • ISBN/Best.nr: 978-913823051-0
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor

Om boken

Den parlamentariska LSS-kommittén har haft i uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) och personlig assistans. Förslagen innebär att LSS ska bestå som rättighetslag för de personer som har de mest omfattande stödbehoven till följd av funktionsnedsättningar.


Det behövs dock flera förändringar, enligt utredningen. Ett tydligt barnperspektiv skrivs in i LSS. Staten ska ha ett samlat ansvar för personlig assistans. Det ska också bli tydligare regler för hur behovet av personlig assistans ska bedömas. Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha rätt till insatsen daglig verksamhet om de ingår i personkretsen för stöd och service enligt lagen.

Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning bedöms tidigast kunna träda i kraft år 2010.

Särskild utredare: Kenneth Johansson