Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer
Utbildningsdepartementet

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

9300

93 kr (exkl. moms)

Utredaren ska bl.a.
  • kartlägga tillgången till, organisationen av samt deltagandet i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer och analysera vilka faktorer som eventuellt påverkar detta,
  • analysera och bedöma om och hur studier i ämnet modersmål respektive studiehandledning på modersmål förbättrar elevernas studieresultat, bl.a. elevernas behörighet till gymnasieskolans nationella program, och
  • vid behov lämna förslag på åtgärder och författningsförslag.

Tryckt upplaga: