Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn. Prop. 2017/18:267
Justitiedepartementet

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn. Prop. 2017/18:267

40500

405 kr (exkl. moms)

Varumärken är allt viktigare för företagens framgångsmöjligheter, både i Sverige och globalt. För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt behöver reglerna vara enkla, förutsebara och rättssäkra.

Förslagen innebär bland annat
  • att den svenska varumärkeslagen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder och de regler som gäller för EU-varumärken,
  • ·att varumärkeslagen blir mer teknikneutral när det gäller vad som kan utgöra ett varumärke, och
  • ·att skyddet för varumärken utvidgas till att omfatta varumärkesförfalskningar även i de fall varorna endast passerar landet utan att släppas ut på marknaden här.
Regeringen föreslår också en ny lag om företagsnamn, som ska ersätta firmalagen. Den nya lagen är mer överskådlig och lättare att tillämpa än firmalagen.
Tryckt upplaga: