Modernare lantmäterisammanträden. Prop. 2014/15:87.
Arbetsmarknadsdepartementet

Modernare lantmäterisammanträden. Prop. 2014/15:87.

7600

76 kr

I propositionen föreslås att lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som gäller till utgången av 2015, ska fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.
Produktdetaljer: