Moderna tillståndsprocesser för elnät. SOU 2019:30
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Moderna tillståndsprocesser för elnät. SOU 2019:30

Betänkande från Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03)

56300

563 kr (exkl. moms)

Moderna tillståndsprocesser för elnät. SOU 2019:30

Moderna tillståndsprocesser för elnät. SOU 2019:30

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

Om publikationen

Ser över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. Ambitionen är att skapa ett modernt, tydligt och ändamålsenligt regelverk. Utredningen:
  • lämnar författningsförslag som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket,
  • beaktar elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur, och
  • ser till att förslag samverkar med andra förslag som lagts och läggs.

Härigenom bidrar utredningen till att möjliggöra omställningen till förnybar elproduktion. Uppdraget är fokuserat kring fyra teman:
  • koncessionsplikt och undantag från koncessionsplikt,
  • en mer miljöbalkslik prövning och rättskraft,
  • samredovisning av elnät och
  • en studie av om nätnivåerna bör ändras.

En konsekvensanalys har tagits fram för de författningsförslag som utredningen presenterar.

Särskild utredare: Elisabet Falemo

Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!
Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetar utifrån.