Moderna regler om beslag och husrannsakan
Justitiedepartementet

Moderna regler om beslag och husrannsakan

8000

80 kr (exkl. moms)

En utredning får i uppdrag att se över reglerna om beslag och husrannsakan. Syftet är att skapa moderna regler som möjliggör effektiva och rättssäkra brottsutredningar.

Beslag och husrannsakan är viktiga verktyg i brottsutredningsverksamheten. Flera av bestämmelserna har inte ändrats sakligt sedan de kom till på 1940-talet. Samtidigt har den tekniska utvecklingen inneburit att det har utvecklats nya brottstyper och nya tillvägagångssätt för att begå brott. Viss brottslighet har också blivit svårare att utreda och lagföra. Utredaren ska därför se över hur reglerna om beslag och husrannsakan kan anpassas till modern teknik.I uppdraget ingår även att ta ställning till om arbetsmetoden att kopiera beslagtaget material bör lagregleras och om beslagtagna handlingar ska betraktas som allmänna handlingar.

Utredaren ska också ta ställning till om det bör bli lättare att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag. Det är en viktig åtgärd för utredningar av brott i nära relationer.
Tryckt upplaga: