Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar. Prop. 2017/18:284
Justitiedepartementet

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar. Prop. 2017/18:284

23000

230 kr (exkl. moms)

Förslag om att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rättssäkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt.

De föreslagna reglerna innebär bland annat att
 • en domstol alltid ska pröva om en utlänning får hållas i förvar längre tid än två veckor med stöd av utlänningslagen,
 • proportionalitetsprincipen får en avgörande betydelse vid bedömningen av hur länge en utlänning får hållas i förvar,
 • det blir tydligare vilken myndighet som i varje skede av migrationsprocessen är ansvarig för att besluta om förvar eller uppsikt, och
 • den enskilde får en utökad rätt att komma till tals muntligen inför förvaltningsmyndigheterna och migrationsdomstolarna.
Det föreslås också att ett beslut om avvisning eller utvisning inte ska verkställas om utlänningen är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan, eller om det har inletts ett förfarande om att utlänningen ska utlämnas eller överlämnas till en annan stat för att lagföras eller avtjäna en frihetsberövande påföljd. Det föreslås även att det i vissa fall ska vara möjligt att lägga ned en förundersökning mot en utlänning som är misstänkt för brott med ett straffvärde som inte bedöms överstiga fängelse i sex månader.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 202
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Prop. 2017/18:284
 • ISBN/Best.nr: PROP1718284
 • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen