.
Modern affärsrätt
  • Förmögenhetsrätt
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Entreprenadrätt
  • Arbetsrätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

Modern affärsrätt

Boel Flodgren, Johan Adestam, Niklas Arvidsson, Michael Bogdan, Jörgen Hettne, Eva Lindell-Frantz, Patrik Lindskoug, Lotta Maunsbach, Ulf Maunsbach, Birgitta Nyström, Katarina Olsson, Per Samuelsson, Ola Svensson, Ulrika Wennersten, Annamaria Westregård

En antologi

Produkt-id: 4335646867500
ID: S-BB98F4F361E5B04685258122004B11
Modern affärsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna bok presenteras sexton uppsatser som belyser centrala ochaktuella affärsrättsliga frågor. Efter ett fylligt introduktionskapitel följeruppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrningöver internet, delningsplattformar, avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster, marknadsföring, kommersiellatruster, övergång av verksamheter, processuella överenskommelser,vindikation och separation.
Författarna är alla forskare och lärare vid den handelsrättsligaoch den juridiska institutionen vid Lunds universitet.
Boken avser att vara av betydelse för det praktiska rättslivet menockså att ge bidrag till den vetenskapliga diskussionen och undervisningenpå affärsrättens område.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020370.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-BB98F4F361E5B04685258122004B11", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-BB98F4F361E5B04685258122004B1130", "verkid"=>"BB98F4F361E5B04685258122004B10CC1", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt", "Fastighetsrätt, miljö och samhälle", "Arbetsrätt och arbetsliv", "Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt", "Entreprenadrätt", "Arbetsrätt", "Konkurrens- och marknadsrätt"], "subtitle"=>"En antologi", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1285", "id"=>"9F514C94EBC5787CC1257EE00047ABB9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Boel", "lastname"=>"Flodgren"}, {"contact_id"=>"0463", "id"=>"211284EDC05FB415C12580F7003F39F6", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Johan", "lastname"=>"Adestam"}, {"contact_id"=>"1013", "id"=>"762B2DDDE32F2F3AC1257D340034E39C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Niklas", "lastname"=>"Arvidsson"}, {"contact_id"=>"1260", "id"=>"9A70E20FD8CF19D4C12575E6002D7036", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Michael", "lastname"=>"Bogdan"}, {"contact_id"=>"1408", "id"=>"AFCDD70A6409CD69C125773000460690", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jörgen", "lastname"=>"Hettne"}, {"contact_id"=>"1727", "id"=>"DF8D889CC29B67D3C1257EE0003BAC4F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Eva", "lastname"=>"Lindell-Frantz"}, {"contact_id"=>"1021", "id"=>"77D88848E1C4E08CC12579F100453157", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Patrik", "lastname"=>"Lindskoug"}, {"contact_id"=>"0937", "id"=>"69D0AF2BE56C0B07C1257D740032484F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lotta", "lastname"=>"Maunsbach"}, {"contact_id"=>"0467", "id"=>"21C1081F0142F0CAC1257DB1004BF79F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Maunsbach"}, {"contact_id"=>"1117", "id"=>"8444995A11A1EF18C125765400467983", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Birgitta", "lastname"=>"Nyström"}, {"contact_id"=>"1448", "id"=>"B5A440A107F8DB53C12580F7004048F2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Katarina", "lastname"=>"Olsson"}, {"contact_id"=>"1690", "id"=>"D999F9982E2AF302C125753E00566ABD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Samuelsson"}, {"contact_id"=>"1583", "id"=>"C94B503734E26781C12580F7004064B0", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ola", "lastname"=>"Svensson"}, {"contact_id"=>"0423", "id"=>"1B8C2B9B36C96D20C12580F700407B58", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulrika", "lastname"=>"Wennersten"}, {"contact_id"=>"0564", "id"=>"3078492E5F29AAC6C12580F70040998F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Annamaria", "lastname"=>"Westregård"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2017.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139020370", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2017", "publicerat_datum"=>"2017-08-22", "publicerat_timestamp"=>1503360000}