.
Modern affärsrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Arbetsrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt

Modern affärsrätt

En antologi

48300

483 kr (exkl. moms)

Modern affärsrätt

Modern affärsrätt

 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 342
 • Utgiven: 2017
 • ISBN: 9789139020370
 • Ämnen: Förmögenhetsrätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Arbetsrätt och arbetsliv, Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Entreprenadrätt, Arbetsrätt, Konkurrens- och marknadsrätt
 • Författare: Boel Flodgren, Johan Adestam, Niklas Arvidsson, Michael Bogdan, Jörgen Hettne, Eva Lindell-Frantz, Patrik Lindskoug, Lotta Maunsbach, Ulf Maunsbach, Birgitta Nyström, Katarina Olsson, Per Samuelsson, Ola Svensson, Ulrika Wennersten, Annamaria Westregård

Om boken

I denna bok presenteras sexton uppsatser som belyser centrala ochaktuella affärsrättsliga frågor. Efter ett fylligt introduktionskapitel följeruppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrningöver internet, delningsplattformar, avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster, marknadsföring, kommersiellatruster, övergång av verksamheter, processuella överenskommelser,vindikation och separation.
Författarna är alla forskare och lärare vid den handelsrättsligaoch den juridiska institutionen vid Lunds universitet.
Boken avser att vara av betydelse för det praktiska rättslivet menockså att ge bidrag till den vetenskapliga diskussionen och undervisningenpå affärsrättens område.