Minskat svartarbete i byggbranschen. Prop. 2014/15:6
Finansdepartementet

Minskat svartarbete i byggbranschen. Prop. 2014/15:6

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår att krav på att föra personalliggare införs för byggbranschen. De nya bestämmelserna i skatteförfarandelagen ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige. Förslaget innebär att både byggherren och den som bedriver byggverksamhet har skyldigheter att fullgöra.Syftet med förslaget är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.