Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting
Finansdepartementet

Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting

17100

171 kr (exkl. moms)

Föreslår vissa ändringar i kommunallagen för att förstärka en minoritets rätt att återremittera eller bordlägga ett ärende i fullmäktige.
Tryckt upplaga: