Mindre aktörer i energilandskapet - genomgång av nuläget. SOU 2018:15
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Mindre aktörer i energilandskapet - genomgång av nuläget. SOU 2018:15

Delbetänkande av Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring

22000

220 kr (exkl. moms)

Mindre aktörer i energilandskapet - genomgång av nuläget. SOU 2018:15

Mindre aktörer i energilandskapet - genomgång av nuläget. SOU 2018:15

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 251
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824764-8
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Berör flera viktiga områden inom den energiomställning vi befinner oss i;
 • energieffektivisering,
 • småskalig elproduktion,
 • energilagring, och
 • elektrifiering av transportsektorn.

Det är områden där de mindre aktörernas aktiviteter är särskilt betydelsefulla, där det i delar sker en snabb utveckling, men där aktörerna också stöter på hinder.

Mindre aktörers ökade aktivitet kan komma att bli betydelsefull ur många aspekter i den förändring som sker. De kan bidra till elmarknadens funktion genom efterfråge-/förbrukarflexibilitet och olika tjänster gynnsamma för överliggande system. Exempelvis genom att fungera som en sammanlänkning mellan transportsektorns energisystem via elbilar till den bebyggda miljöns energisystem eller som en länk mellan värmemarknadens och elmarknadens funktion, och som ett positivt bidrag till produktion av förnybar el.

Trots att flera tecken tyder på mer aktivitet bland de mindre aktörerna så möter de också olika slags hinder som dämpar utvecklingen. Hindren som uppstår kan delas in i kategorierna:
 • ekonomiska och finansiella hinder,
 • legala och administrativa hinder, samt
 • beteendebaserade hinder.

Vissa hinder är generella, medan många andra är mer specifika. Det sistnämnda har att göra med att mindre aktörer är en heterogen grupp och att olika tekniklösningar ger olika hinder och kan befinna sig i olika skeden av sin utveckling.

Särskild utredare: Lise Nordin
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!