Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt. SOU 2018:76
Miljö- och energidepartementet

Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt. SOU 2018:76

55000

550 kr

Identifierar hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion och lämnar förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.Förslagen berör flera viktiga områden i den energiomställning vi befinner oss:
  • energieffektivisering,
  • småskalig elproduktion,
  • energilagring och
  • elektrifiering av transportsektorn.
Korta punkter om några av förslagen::
  • minskad effektbelastning genom eleffektivisering
  • ett system med kvotplikt
  • ett system med auktioner
  • ett särskilt energirotavdrag
Särskild utredare: Lise NordinKöp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av de kompletta förslagen!
Produktdetaljer: