.
Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Betänkande från Miljötillsynsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Miljötillsyn och sanktioner. SOU 2017:63 En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 500
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824647-4
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen anser att kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger emellertid en bra grund för att deförutsättningar regeringen angivit i propositionen till miljöbalken ska kunna komma på plats och att tillsynsmyndigheterna stärks i tillräcklig grad genom:
 • en tydligare och mer samlad statlig styrning,
 • åtgärder för att öka samverkan,
 • ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten,
 • ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
 • insatser för att stärka och utveckla kompetensen,
 • en utvecklad uppföljning och utvärdering, och
 • en utvecklad dialog med näringslivet.

Nuvarande organisationsstruktur bör därför inte ändras.

Särskild utredare: Kerstin Cederlöf

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!