.
Miljöskadestånd och grannansvar
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Ersättningsrätt
 • Miljörätt
 • Fastighetsrätt

Miljöskadestånd och grannansvar

Bertil Bengtsson
0
Miljöskadestånd och grannansvar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2023
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Ersättningsrätt
 • Taggar: Miljörätt, Fastighetsrätt
 • Författare: Bertil Bengtsson

Om boken

Miljöskadestånd och grannansvar är en utvidgad upplaga av författarens tidigare framställning Skadestånd för miljöskada. Verket behandlar skadeståndsansvar för miljöskador och vissa andra skador i en verksamhets omgivning, där rättsläget har visat sig förvånande oklart. Rättsområdet kan sägas ligga mellan skadeståndsrätten och miljörätten, vilket sannolikt har bidragit till att det ofta kommit i skymundan i den rättsvetenskapliga debatten, särskilt på senare år.

Denna framställning rör framförallt de delvis svårtolkade skadeståndsreglerna i 32 kap. miljöbalkens samt de kompletterande reglerna, det s.k. grannansvaret, i 3 kap. 1 § jordabalken.

Verket är närmast avsett för praktiker men kan vara av intresse även för andra som vill fördjupa sig i ämnet.