Miljömålsberedningen, tilläggsdirektiv.
Miljö- och energidepartementet

Miljömålsberedningen, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: