Miljömålen - med sikte på framtiden. Skr. 2017/18:265
Miljö- och energidepartementet

Miljömålen - med sikte på framtiden. Skr. 2017/18:265

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen överlämnar en samlad redovisning av arbetet med miljömålen till riksdagen en gång varje mandatperiod. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. I skrivelsen sammanfattar regeringen mandatperiodens arbete för att nå miljömålen och ger en samlad redovisning av utvecklingen av miljömålssystemet.

Beslut har tagits om nya etappmål och ny precisering för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Regeringen har utvecklat styrningen av myndigheter främst för att arbetet tydligare ska bidra till att stärka åtgärdsarbetet.

Under mandatperioden har regeringen gjort historiska budgetsatsningar för att nå miljömålen. I skrivelsen ges en översikt över dessa satsningar samt en redovisning av några av de i övrigt viktigaste insatserna som regeringen vidtagit för att nå de av riksdagen beslutade Generationsmålet och vart och ett av miljökvalitetsmålen.
Tryckt upplaga: