Miljökvalitetsmål 12 - Giftfri miljö
Kemikalieinspektionen

Miljökvalitetsmål 12 - Giftfri miljö

16500

165 kr

Preciserar målet för giftfri miljö med förslag till delmål för ökad kunskap om kemiska ämnens egenskaper, förekomst av vissa ämnen i varor, systematisk riskminskning, kriterier för utfasning av vissa ämnen samt bedömningsgrunder och riktvärden för miljökvalitet.

Produktdetaljer: