Miljöbedömningar av planer och program till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, allmänna råd
Naturvårdsverket

Miljöbedömningar av planer och program till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, allmänna råd

6600

66 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: