.
Miljöbalken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Miljörätt

Miljöbalken

Bertil Bengtsson, Ulf Bjällås, Stefan Rubenson, Rolf Strömberg

En kommentar Del 1-3

0
Miljöbalken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Miljöbalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker en gång om året

Säljs som stående order på pärmar med lösblad.

Stående order innebär att du beställer kommande uppdateringar. Supplement sänds till kunden och faktureras i samband med leverans. Priset på supplementen varierar beroende på omfång. En stående order gäller till dess att den sägs upp.