Miljöbalken

Miljöbalken

En kommentar. Stående order

559200

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2019
  • Version: 1
  • ISBN: L-MILJBALK
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Miljöbalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker en gång om året.