Miljöbalken
Norstedts Juridik

Miljöbalken

51500

515 kr (exkl. moms)

Författare:
Stefan Rubenson
MILJÖBALKEN trädde i kraft 1999 och är en samlad miljölagstiftning som är stefan rubenson sektorsövergripande.

Ambitionen med miljöbalken är att utifrån ett modernt hållbarhetsbegrepp åstadkomma en sektorsövergripande miljölagstiftning som kan fungera som ett praktiskt verktyg för att komma till rätts med många av de miljöproblem som det moderna samhället skapar. Samtidigt ingår Sverige och svensk miljölagstiftning i ett europeiskt sammanhang med ständigt växande EU-lagstiftning, inte minst på miljöns område. Det förhållandet påverkar också den svenska miljörättens innehåll.

De avsnitt i miljöbalken som har större allmänt intresse ges en mer ingående redovisning. I denna nya upplaga beskrivs också utvecklingen under senare år med miljökvalitetsnormer för vatten, ny kemikalie- och avfallslagstiftning,
skärpta strandskyddsregler, en utbyggd miljöstraffrätt samt en ny ordning med mark- och miljödomstolar. Särskild uppmärksamhet ägnar boken åt den omfattande praxis som nu växt fram med en rad nya domstolsavgöranden som skapat bredd i avgörandena och som har anpassats till EU-domstolens domar.

Också Högsta domstolens nya praxis med att i större utsträckning använda regeringsformen som grund för sitt dömande i ersättningsfrågor kommenteras.

Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande, till andra som är intresserade av miljörätt och till alla dem som söker praktisk vägledning i miljörättsliga frågor.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 242
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911444-4