.
Miljöbalken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Miljörätt

Miljöbalken

Bertil Bengtsson, Ulf Bjällås, Stefan Rubenson, Rolf Strömberg

En kommentar Del 1-3. Stående order.

641700

6.417 kr (exkl. moms)

Miljöbalken

Miljöbalken

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Miljöbalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker en gång om året

Säljs som stående order på pärmar med lösblad.

Stående order innebär att du beställer kommande uppdateringar. Supplement sänds till kunden och faktureras i samband med leverans. Priset på supplementen varierar beroende på omfång. En stående order gäller till dess att den sägs upp.