Miljöarbete i statliga myndigheter
Miljödepartementet

Miljöarbete i statliga myndigheter

6240

62 kr

Beskriver myndigheternas roll i arbetet med att nå de nationella miljömålen och deras sektorsansvar. Ger vägledning för ansvariga personer. I ett antal bilagor till den inledande grundtexten ges konkreta tips om projektplaner, miljöutredningar, miljöpolicy, handlingsplan, ledarskap, utbildning, dokumentation, miljörevisionsplan m.m.

Produktdetaljer: