Miljöarbete i statliga myndigheter
 • miljökonsekvensbeskrivningar
 • miljömål
 • miljörevision
 • miljöutredningar
 • Riodeklarationen
 • statliga myndigheter

Miljöarbete i statliga myndigheter

En vägledning om integrering av miljöhänsyn. Miljövårdsberedningens rapport 1996:02

6240

62 kr (exkl. moms)

Miljöarbete i statliga myndigheter

Miljöarbete i statliga myndigheter

 • Utgivare: Miljödepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 96
 • Utgiven: 1996
 • ISBN/Best.nr: 91-38-20331-6
 • Ämnen: Energi & Miljö

Om boken

Beskriver myndigheternas roll i arbetet med att nå de nationella miljömålen och deras sektorsansvar. Ger vägledning för ansvariga personer. I ett antal bilagor till den inledande grundtexten ges konkreta tips om projektplaner, miljöutredningar, miljöpolicy, handlingsplan, ledarskap, utbildning, dokumentation, miljörevisionsplan m.m.