Miljöarbete i statliga myndigheter
Miljödepartementet

Miljöarbete i statliga myndigheter

En vägledning om integrering av miljöhänsyn. Miljövårdsberedningens rapport 1996:02

6240

62 kr (exkl. moms)

Beskriver myndigheternas roll i arbetet med att nå de nationella miljömålen och deras sektorsansvar. Ger vägledning för ansvariga personer. I ett antal bilagor till den inledande grundtexten ges konkreta tips om projektplaner, miljöutredningar, miljöpolicy, handlingsplan, ledarskap, utbildning, dokumentation, miljörevisionsplan m.m.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Miljödepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 96
  • Utgiven: 1996
  • ISBN/Best.nr: 91-38-20331-6
  • Ämnen: Energi & Miljö